Digitale verktøy for yrkes- og utdanningsveiledning på ungdomsskoler og videregående skoler

Hospitering

Et av hovedområdene i faget Utdanningsvalg er utprøving av utdanningsprogram. I mange kommuner og regioner gjennomføres dette blant annet ved at ungdomsskoleelevene hospiterer ved en videregående skole, eller i en bedrift. Hospitering er et verktøy for administrasjon av disse utprøvingsperiodene. Det kan bestilles og brukes separat eller i kombinasjon med våre øvrige produkter.

Informasjonskanal og påmeldingstjeneste

Tjenesten fungerer som informasjonskanal mellom elev/foresatte og skole om hvilke utdanningsprogram som tilbys ved de videregående skolene (evt. bedrifter) i elevens nærområde. Samtidig er Hospitering et verktøy for å ta imot og håndtere elevenes påmeldinger til utprøving av de ulike utdanningsprogrammene.

Her kan elevene finne fram til det utdanningsprogrammet de ønsker å prøve ut, og melde seg på. Skoleeier, eller den som koordinerer utprøvingsperiodene, kan enkelt og raskt fordele elevene til de aktuelle videregående skolene, og listene over påmeldte elever distribueres automatisk til alle involverte.

Det genereres i tillegg en påmeldingsliste som kan brukes til utdeling i klassen. Denne viser kun elevens navn, klasse og hvor/når de har utprøving. Det finnes nå også en funksjon som gir deg oversikt over hospiteringsmuligheter og påmeldinger direkte i Excel (klikk på Excel-ikonet der dette finnes).

De som har tilgang på fordelingsfunksjonen kan nå enkelt legge inn nye hospiteringsmuligheter, eller lage kopi av en eksisterende hospiteringsmulighet.

For skoler som benytter Karrierepermen til pålogging for Hospitering vil systemet nå huske om eleven fikk oppfylt førstevalget sitt, eller om eleven ble overført til reservevalget sitt. Systemet vil vise med en
fargekode om eleven ble overført til reservevalget sitt i fjor, i år eller begge deler. Dette er nytt for 2013 og det er ikke lagret slik informasjon for elever som valgte Hospitering tidligere skoleår. (Vi kan bistå med dette for skoler som tar kontakt med oss.)

 

Gratis tilbehør

Alle brukere av Hospitering har tilgang til YoU-portalens utforskningsmodul. Den inneholder:

  • Oversiktlig presentasjon av faginnhold på alle utdanningsprogram.
  • Oversikt over hvilke skoler i elevens hjemfylke som tilbyr de ulike utdanningsprogrammene, og lenker til skolenes hjemmesider.
  • Rikholdig billedserie som viser elevaktiviteter på alle utdanningsprogram.
  • Lenker til over 500 yrkespresentasjoner på nettet, heriblant bilder og en mengde informasjonsfilmer.
  • Lenker til alle viktige nettsider vedrørende yrkes- og utdanningsveiledning.
  • Oversikt over fagskoletilbud i elevens hjemfylke.
  • Oversikt over alle høyskoler og universiteters studietilbud, også private, og lenker til studiestedenes hjemmesider.
  • Oversikt over alle folkehøyskoletilbud og lenker til skolenes hjemmesider.

Alt innholdet i utforskningsmodulen er sortert slik at elevene lett finner fram til den informasjonen som er relevant for deres interesseområde.

 

 

 

YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon