Ofte stilte spørsmål

En uforpliktende utprøving eller abonnement kan bestilles her.

Aller først: gå til you-portalen.no

Dersom skolen din har Feide-tilgang til YOU-portalen:

Klikk på Feide-ikonet.

Dersom skolen ikke har Feide:

For å få Feide-tilgang kan du klikke her for å opprette en e-post, som du sender til skoleeiers/kommunens IT-avdeling.

Ellers finner du detaljert informasjon om innlogging og administrasjon av tilgang her:
https://info.skoletest.no/personlig-palogging-med-og-uten-feide/

Generelt (elever og ansatte):

Se etter eventuelle feilmeldinger på skjermen. Dersom deres tilhørighet (kommune / skolenavn) mangler i Feide-lista, er dette fordi skoleeier ikke har aktivert innlogging. For å få Feide-tilgang kan du klikke her for å opprette en e-post, som du sender til skoleeiers/kommunens IT-avdeling.

For at ansatte skal kunne logge inn, må e-post adressen man er registrert med i Feide legges inn under Brukertilgang og passord i YOU-portalen.

Elevpåloggingen:

Før elevene kan logge inn, må det være registrert minst én klasse i YOU-portalen.

Ellers finner du detaljert informasjon om innlogging og administrasjon av tilgang her:
https://info.skoletest.no/personlig-palogging-med-og-uten-feide/

Som regel løser dette seg ved å bruke en annen nettleser (fortrinnsvis Firefox eller Chrome), eller ved å installere Adobe Acrobat reader, lukke nettleseren og forsøke på ny. Dersom ikke dette nytter, kan du høyreklikke på lenken til PDF-dokumentet, og velge "Lagre lenke som". Lagre f.eks. på skrivebordet, og åpne så PDF-dokumentet i Adobe reader ved å dobbeltklikke på det.

Her finner du brukermanualene.

Før elevene kan begynne å bruke Skoletest må du logge deg på som skole/rådgiver for å opprette klasser/grupper. Dette tar toppen 5 minutter. Du skal ikke legge inn navn på elevene i klassen, bare navn på klassene: 8A, 8B etc.

I Skoletest og Hospitering bruker elevene samme felles brukernavn og passord, og registrerer personopplysninger etter innlogging. I Karrierepermen har alle elevene individuelle brukernavn og passord.

Videregående skoler har ofte abonnement på både Skoletest for valg av høyere utdanning og Skoletest for omvalg av videregående utdanning. Skolen vil da ha to brukere, én for hver variant av Skoletest. Brukernavnet er vanligvis likt for begge, men med tallet 1 på slutten for omvalg-varianten.

Elevenes brukernavn og passord får man opp når man logger inn som ansatt, og klikker Brukertilgang og passord i siden man kommer til etter pålogging.

Dersom elevene har Feide-tilgang til YOU-portalen, trenger du ikke å tenke på noe annet enn å sørge for å ha registrert elevenes klasser. Det kan i så fall også være lurt å tvinge elevene til å benytte Feide-innloggingen, ved å logge inn til Karrierepermen, klikke menyvalget "Elever", og deretter på den røde lampen ved "Krev Feide-innlogging". Hvis lampen er grønn, er Feide allerede gjort til et krav.

Selv om ikke elevene bruker Feide, er det ikke nødvendig å legge dem inn på forhånd. Dersom elevene logger inn med skolens brukernavn i øverste felt, skolens felles elevpassord i det nederste, og lar det midterste stå tomt, så kan elevene legge inn personopplysninger og velge seg et personlig passord selv. Elevenes brukernavn og passord finner du straks etter at du har logget inn, i menyvalget "Brukertilgang og passord".

Om du likevel ønsker å registrere elevene, slik at du er sikker på at navnene deres blir skrevet riktig og på samme måte, er dette beskrevet i brukermanualen i menyen til venstre. Du kan legge inn elevene manuelt en og en, men dersom det dreier seg om flere klasser, anbefaler vi at du benytter deg av importfunksjonen som gjør det mulig å importere alle elevene på en gang ved hjelp av et Exceldokument. Se brukermanualen for mer informasjon.

Er oppstartsdatoen frem i tid?
Når du henter aktivitetsark fra biblioteket, blir disse registrert med i morgen som oppstartsdato. Dette for at ikke elevene skal kunne ta i bruk arket straks du har hentet det fra biblioteket. Dersom du vil publisere aktivitetsarket umiddelbart, må du redigere startdatoen til dagens dato. Når en elev har begynt å besvare et ark, kan du ikke endre på det lenger. Arket må altså være fullstendig slik du ønsker det før det blir publisert.

Er klassetrinnet på eleven riktig?
Sjekk at eleven ligger inne med riktig klassetrinn. Dette sjekker du ved å velge "Elever" i hovedmenyen, velge klasse, deretter elev, og "Rediger".

Har tilgangen til arket blitt begrenset?
Dersom tilgangs-lampen i listen over aktivitetsark lyser gult, er arket begrenset til enkeltklasser og/eller -elever. Lyser den rødt, er tilgangen til arket stengt. Disse innstillingene kan du endre ved å klikke "Tilgang".

Du kan ikke slette et aktivitetsark som har blitt besvart, men du kan fjerne tilgangen til det. Dette gjør du ved å klikke "Tilgang" i listen over dine aktivitetsark, og dernest klikke "DEAKTIVER".

Arket vil da markeres med en rød lampe i listen over aktivitetsark, og fjernes fra listen over ubesvarte hos elevene. De elevene som har begynt å besvare det, eller som har levert det inn, vil fortsatt ha det i sin karriereperm.

Elever kan flyttes mellom klasser eller klassetrinn ved å redigere elevens egenskaper.

Skal dere imidlertid flytte alle elevene fra ett trinn til et annet, i forbindelse med nytt skoleår, kan du bruke "Flytt opp"-funksjonen i hovedmenyen. Denne er tilgjengelig tidlig i skoleåret, frem til elevene har begynt å gjøre arbeid i Karrierepermen.

Dersom eleven har glemt passordet sitt, kan det bestilles til elevens e-post ved å klikke Glemt brukernavn eller passord? under påloggingsfeltene til Karrierepermen. E-post og passord kan endres av eleven, gjennom "min profil" oppe til høyre.  Samtlige elevopplysninger kan endres av lærer/rådgiver, gjennom skolepåloggingen.

Ta kontakt med den som administrerer/koordinerer hospiteringen i ditt samarbeidsområde (som regel skoleeier) for å løse dette.

Administrator/koordinator gjør så følgende:

Gå til kurslisten og klikk "Rediger" ved kurset du vil gjøre allment tilgjengelig (f.eks. IB). Rull ned til "Samarbeid", velg "Utvidet/spesialkurs..." i rullegardinet, og klikk "Lagre". Sørg også for at Sentrum vgs kun ligger inne i de regionene hvor elevene skal ha tilgang til de øvrige kursene. Regiontilhørighet sjekker du ved å velge "Oversikt over videregående skoler" og "Oversikt over grunnskoler" i hovedmenyen. Ta kontakt med Skoledata hvis du vil korrigere regiontilhørighet.

Du kan også ekskludere enkeltskoler fra å kunne velge et kurs ved å legge dem inn i unntakslisten for kurset (klikk "Unntak" i kolonne "Tilgang").

Fant du ikke svar på det du lurte på kan du bruke dette skjemaet for å sende inn din henvendelse. Vi blir også svært glade for å høre dine forslag til forbedringer av våre tjenester, og mottar gjerne tips og ideer fra deg!

Skjema for spørsmål og forslag
Webdesign levert av Zondo Norge AS